Hjälp småföretagarna upp ur Investeringsdiket

Sveriges uppfinnare har en avgörande betydelse för Sveriges framtid. Det är ur idéer, problemlösningar och uppfinningar, som Sverige har byggt upp sin välfärd och ekonomiska stabilitet.

Sverige har ett stort antal kända och internationella företag som alla började med en idé eller uppfinning och driven entreprenör/innovatör som fick sin affärsidé att fungera.

I Sverige behövs en förändrad syn på misslyckande, innovationssystemen måste kunna hantera risken att misslyckas på helt nya sätt. Man måste låta innovationssystemen att ta risker. Utan risktagande begränsas möjligheterna till nya landvinningar.

Innovationslån är lån med begränsad borgen. De ska mötas upp med arbetsinsats. Innovationslånen behöver bli lättare att få. Då de möt upp av en arbetsinsats och en relativt hög ränta, så bör det gå att begränsa borgen ännu mer.

Och kom ihåg! Den som inte har misslyckats har inte försökt!