Gemensam skattelagstiftning för mikroföretag inom EU

Det kanske inte är möjligt med en gemensam skattelagstiftning inom EU. Förutsättningarna är kanske lite för olika för att det ens ska vara möjligt. Vad vet jag?

Att ha olika skattelagstiftning i olika EU-länder för företag som är i tidiga skeden…tillför det verkligen något? Det enda jag är helt säker på, är att allt hänger ihop. Går det jättebra för någon, så går det jättedåligt för någon annan. Skattesystemen måste i ett första steg, sluta att konkurrera med varandra. I ett andra steg behöver de närma sig varandra.

Resultatet av skattekonkurrensen blir en snedvriden dynamik i europabygget. Människors och mikroföretagens självständighet, kreativitet och förmåga att skapa och våga, d.v.s. – göra, begränsas. Istället läggs energin på att starta upp det nya företaget i ett annat land än där man ska vara verksam.

EU-bygget ska vara ett gemensamhetsbygge. Är det verkligen det?