Det Svenska Innovationssystemet del 2 av 2.

Det svenska innovationssystemet är stort och mycket omfattande. Men ändå saknas både kapital och professionell hjälp för uppfinnare i tidiga skeden. Det är en totalt felaktig fördelning av kapitalet till innovationssystemet i det avseendet.

En uppfinnare är alltid en privatperson som ibland har ett AB. Ett AB i startup-fasen är inte värt något och går inte att inteckna. Alla lån som tas av en småföretagare tas genom en personlig borgen eller/och att familjens hus intecknas m.m.

Det villkor som en fri uppfinnare är tvungna att jobba under, är inte enligt mig rimliga. Uppfinnare/innovatörer måste få verka under bättre ekonomiska villkor, då de genom sina innovationer jobbar för att skapa arbete och välstånd i vårt samhälle.

Kapitaltillgången för uppfinnare/innovatörer måste bli bättre. Nuvarande kapital nivåer är för låga, de verkar vara en kvarleva från den tid man kunde ta fram en innovation hemma i garaget. En innovatör ska inte behöva sätta familjens egendom på spel bara för att få prova sin uppfinning på marknaden.

Har du något förslag på hur man minskar riskerna för den fria innovatören?

Kapitaltillgången för uppfinnare/innovatörer måste bli bättre. Nuvarande kapital nivåer är för låga, de verkar vara en kvarleva från den tid man kunde ta fram en innovation hemma i garaget. En innovatör ska inte behöva sätta familjens egendom på spel bara för att få prova sin uppfinning på marknaden.

Har du något förslag på hur man minskar riskerna för den fria innovatören?