Vi är etta i världen!

Politiker skryter alltid över Sveriges 1:a eller 2:a plats som vi brukar ha Global Innovation Index (GII). ”Sverige är världsbäst på innovation”, brukar det heta. Siffran anger att Sverige är det land i världen som har mest sökta patent per capita. I Sverige söks ca. 3 600 patent per år. Totalt läggs ca. 2,6 miljoner patentansökningar världen över, där miljonvallen i antal sökta patent i Kina sprängdes 2015. Sydkorea, Japan och USA är även de stora aktörer. Kvalitén på patenten varierar stort, där Kina ännu inte har någon nämnvärd kvalité på sina patent. Men Kina hade inte någon hög kvalité på sin tillverkning för 20 – 30 år sedan heller.

GII som tas fram av World Intellectual Property Organization (WIPO), är säkert en bra undersökning i många avseeden. Men i stället för att skryta om hur många patent vi lägger i Sverige, skulle det vara i sin ordning att man gjorde en djuplodande undersökning hur framgångsrika pateneten har varit. Hur bra har det gått för Mikroföretagen som har jobbat med patent. Frågan är enkel; Hur många procent av mikroföretagen anser att deras patentsatsning har varit lönsam, egentligen. Är det någon som har koll på detta?

Tillsätt en statlig analysgrupp som tar reda på hur det går för mikroföretagen och 1 persons AB som äger patent.