Har ditt parti en genomtänkt företagspolitik?

Sveriges uppfinnare, innovatörer och företagare har en avgörande betydelse för Sveriges framtid. Det är ur idéer, problemlösningar och uppfinningar, som Sverige har byggt upp sin välfärd och ekonomiska stabilitet.

Sverige har ett stort antal kända och internationella företag som alla började med en idé/uppfinning och en entreprenör/innovatör. Idag är de flesta av dessa stora bolag tyvärr inte svenskägda längre.
 

Det är därför viktigt innovationssystemen stödjer och tar tillvara på uppfinnarna/innovatörerna d.v.s. mikroföretagarna i deras arbete. Det är viktigt att de politiska partierna avsätter kunniga personer och resurser till att ta fram programförklaringar -strategier, som täcker hela området för företagandet från sådd till start och genom tillväxt. Några enstaka populistiska utfästelser duger inte.

Försvar, Skola, Vård och Företagande är exempel på några områden där ett politiskt parti måste kunna ge en helhetsbeskrivning. D.v.s. ha en strategi så alla jobbar för samma sak.

Är du någon av Sveriges 1,1 miljoner företagare bör du läsa ditt partis programförklaring angående företagande extra noga. Ställ frågor om företagandets villkor till ditt parti. Gillar du inte det du hör, -byt parti.