Investeraravdrag

Du som har förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra ett investeraravdrag i inkomstslaget kapital.

Andelar som förvärvas efter den 31 juli 2020 får inte vara upptagna till handel på MTF-plattform eller motsvarande handelsplats utanför EES för att investeraravdrag ska kunna medges. Exempel på sådana är OMX Nordic Exchange Stockholm, NGM Equity, Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap, Mid Cap, Large Cap, NGM, NGM PepMarket, First North, Nordic MTF, Spotlight Stock Market, Inofficiella (beQuoted) osv.

Själva principen för investeraravdraget beskrivs på skatteverkets hemsida så här ”Företaget Mindre AB gör en nyemission, erbjudandet innebär att man får teckna en aktie för 100 kronor styck. Företaget uppger att alla villkor för investeraravdraget är uppfyllda. Karl tecknar sig för 500 aktier, och han betalar 50 000 kronor för dessa.

Investeraravdragets storlek blir 25 000 kronor (hälften av 50 000 kronor), vilket ger en skattereduktion på 7 500 kronor (25 000 kr x 30 %).”

Det finns flera regler runt detta.

Om du under de fem år som följer efter betalningsåret avyttrar andelarna eller vid vinstutdelning överstigande ett visst jämförelsebelopp så ska avdraget beskattas. Läs på noga hos Skatteverket.