EU:s definition av SMF/SME

EU rekommendation om definition av mikro- samt små- och medelstora företag, SMF, (small and medium sized enterprises, SME).

1. Medelstora företag.

Kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag (SMF-kategorin) utgörs av fristående företag, och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag, som

– sysselsätter färre än 250 personer och

– vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller

– vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.

2. Små företag

Inom SMF-kategorin definieras små företag som fristående företag, och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag, som

– sysselsätter färre än 50 personer och

– vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.

3. Mikroföretag

Inom SMF-kategorin definieras mikroföretag som företag som

– sysselsätter färre än 10 personer och

– vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år.

Alla företag har startat som mikroföretag, det är hos dessa och småföretagen tillväxtkraften finns.

Det är viktig att lyssna på mikro- och småföretag som vill växa.

Tillhandahåller samhället rätt utbildningar, finansiering så de klarar av sin tillväxt?

Vad tycker du, finns det bra förutsättningar inom alla branscher?