Det bästa råd jag någonsin fått, har jag fått av en totalalkis!

I Västerås i mitten av 70-talet, fanns en mängd alkisar på stan. De var så i de flesta städer, de tillhörde helt enkelt stadsbilden. De var oftast oförargliga, men heller aldrig nyktra.

En av dem, som jag väljer att kalla för Gösta. Han hade varit lärare på en av stadens gymnasieskolor. Nu var Gösta i skuggan av sitt forna jag, men välklädd som det anstod en akademiker.

Västerås population var starkt påverkad av dåvarande ASEA:s dominans och kunde på den tiden räknas som Sveriges största brukssamhälle. På ASEA styrde den skicklige storindustriledaren Curt Nicolin, som än idag torde ha svenskt rekord i CV.

Gösta var alltid på stan, alltid oförarglig och aldrig nykter. När stadiet ”Olympisk” infunnit sig, så brukade han påbörja sin mission. Missionen bestod i att gå ifatt unga människor, vilket han kunde om de stod stilla. När han hade hunnit fatt en stillastående ungdom, lade han sina händer på vardera axeln och tittade personen djup in i ögonen. Sedan sa Gösta mycket tydligt ”use your brain”, sedan gick han.

Direktöversatt blir det ”använd din hjärna”, fritt översatt ”tänk själv”.

Gösta finns inte längre.

Jag vill hjälpa Gösta att hinna ifatt er och passa hans råd vidare till er alla.

Använd din hjärna och tänk själv.