Enligt den förnämliga sidan Ekonomifakta!

Citat: ” 99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med mindre än 250 anställda. Endast 0,1 procent av alla företag i Sverige är stora företag, det vill säga har 250 anställda eller fler.”

Ekonomifakta/SCB 30 Nov 2021. Ekonomifakta har rensat bort dödsbon, offentliga företag, bostadsrättsföreningar od.

Antal anställda per storleksklass

Enmansföretag (0)                                                  896 804 st. enmansföretag

Mikroföretag (1-9)                                                  635 760 anst.

Små företag (10-49)                                               773 791 anst.

Medelstora företag (50-249) 645 961 anst.

Stora företag > 250                                                 1 117 147 anst.

Totalt 0 – > 250                                                         3 172 659 anst.

Enmansföretagare är per definition inte anställda.

Om man lägger ihop enmans-, mikro- och småföretagen så engagerar det 2 306 355 pers. I medelstora och stora företag är det tot. 1 763 108 pers.

2 306 355 – 1 763 108 = 543 247 fler engagerade i enmans-, mikro- och småföretag jämfört med medelstora och stora företag.

OBS! Även om man räknar man bara att 50% av enmansföretagen är verksamma, så slår ändå vågen över till småföretagens fördel. Intressant att notera. När det gäller små företag (10-49 anst.) har totalen anställda ökat med ca. 15% från 2019 till 2021. För stora företag är motsvarande siffra ca. 9%, medan antalet anställda i mikroföretagen har minskat.