Värderar vi innovatören som vi borde?

Innovatören är så gott som undantagslöst en kreativ och envis person. Jag vill påstå att det är i stort sett omöjligt att lyckas med att kommersialisera en produkt utan att vara envis.

Nå, är alla innovatörer kreativa? Nä, förmodligen inte, men de flesta. Kreativitet är begåvning, och går att jämföra med musikalitet eller att man har ett bollsinne. Det går bra att lära sig att spela gitarr utan att vara musikalisk. Det går bra att spela fotboll utan det där äkta bollsinnet som de stora fotbollsspelarna har. Och det går bra att jobba med innovationer, utan att vara kreativ i ordets rätta bemärkelse.

Vad vill jag säga med detta? Jo, det dyker då och då upp utredningar om uppfinnares/innovatörers kreativitet, med spekulationer hit och dit om olika egenskaper som en uppfinnare har eller borde ha. Jag tycker det är patetiskt, det tillför inget. Vi borde istället lägga kraft på att värdera upp innovatören… eller den uppfinnare som vill bli innovatör. De är ju faktiskt lika värdefulla som fotbollsspelaren som spelar i högsta serien eller musikern som uppträder på de stora scenerna.

Tycker du att man värderar innovatörerna, de äkta kreativa begåvningarna, tillräckligt i Sverige?