Innovationsupphandling för vem?

Innovationsupphandling är upphandling som främjar utveckling och införande av nyskapande och bärkraftiga lösningar och innovationer.

Meningen är att har någon en bra lösning som kan spara pengar, så ska man kunna få lösningen utvärderad. Och om den är bra, så kan den komma i fråga att upphandlas i någon form.

För att klara detta har regionerna olika funktioner så som, Innovationsplattformar, Testbänkar, Innovationskordinator, Projektledare innovation, Innovationssamordnare o.s.v.

Jag har nu under några år försökt förstå hur olika Regioner jobbar med detta. Det har visat sig minst sagt knepigt, då de flesta Regioner har helt olika rutiner. Några Regioner har inte ens infört innovationsupphandling, vilket är märkligt då man missar chansen att ta tillvara bra idéer.

Det finns oftast inga beskrivna kontaktvägar för en innovationsföretagare som hör av sig och har en bra idé som kan spara pengar eller skapa värde.

Innovationsupphandling innebär inte att någonting upphandlas bara för att det är en innovation. Men, har du en innovation som är nyskapande och bärkraftig, samt dessutom kan spara pengar, så hör av dig till ditt landsting eller kommun. Ju fler som hör av sig, desto bättre. Läs mer om Innovationsupphandling på Upphandlingsmyndighetens hemsida.