Byt fokus i innovationssnacket!

Innovativa företag i tidiga utvecklingsfaser är ett område där det alltid finns ett behov av marknadskompletterande finansiering. Tidiga skeden präglas ofta av osäkerhet, värderingsproblem samt långa ledtider till finansiell bärighet.

Det gör att marknaden på grund av dessa risker ofta avstår från investeringar i dessa skeden.

Det politiska ledarskapet, oaktat politisk hemvist, pratar mest om var och/eller vilka statliga organisationer som ska ha de statliga medel som ska stödja företagen. En del kapital ska hamna på nationell nivå, resten fördelas på regional eller lokal nivå.

Företagens perspektiv är ett helt annat; Till vad ska pengarna användas? Såddkapital, Startkapital, Tidig tillväxt eller Expansion. Vem ska använda pengarna? Småföretag eller Microföretag?

Det politiska ledarskapet måste börja titta på till vilka typer av företag som pengarna ska till. Till vilka faser måste pengarna riktas så jobben kan skapas? Det är hos mikroföretagen tillväxtpotentialen finns! Och det är mikroföretagen som kämpar med att ta sig över investeringsdiket! Det är ju här allt börjar! 

Diskuterade politikerna detta, d.v.s. till vilken typ av företag, kapital och innovationsföretagens frågor, då skulle insatserna komma till bättre nytta.

Vad tycker du?