Den som inte har misslyckats, har inte försökt!

I Sverige behövs en förändrad syn på misslyckande. Innovationssystemen måste kunna hantera risken att misslyckas på helt nya sätt. Man måste låta innovationssystemen och innovationsföretagarna att ta risker.

Utan risktagande begränsas möjligheterna till nya landvinningar.

Innovationsföretagande är inte bara mycket arbetskrävande det är även en högrisksysselsättning. Det är bara de allra modigaste som vågar. Mod och ansträngningar ska premieras. Vi behöver förlåtande system, för de som inte nådde ända fram. Med mycket stor sannolikhet har personen en entreprenöriell ådra och kommer att försöka igen som fort chansen dyker upp. Dessutom vet den här personen hur man inte gör.

Problemet finns också i verksamheter knutna till högskolor och universitet. Där ett högriskprojekt med stor möjlig utväxling, byts till något sämre men mera säkert för att inte förstöra karriären.

I detta område behövs forskning och mer förlåtande system för de som misslyckas. Företagsamma människor ska man ta tillvara på, inte sätta upp regler för som gör det nästan omöjligt att kunna komma tillbaka.

Ge en grupp företagare, inte politiker, uppdraget att komma med en åtgärdslista. Genomför sedan åtgärderna så långt det är möjligt, så snabbt som möjligt.