Nomenklaturen för olika typer av Riskkapital?

Riskkapital är samlingsnamnet för de typer av kapital som man behöver för en startup. I USA har man en utvecklad nomenklatur runt den mognadsprocess som ett startupföretag genomgår.

Olika typer av riskkapital kommer ofelbart att behövas, annars dör processen. Visst, ibland kan entreprenören hitta genvägar, sälja in i förväg o.s.v. Men att sälja något som man inte har producerat är i stort sett omöjligt idag. Inte ens stora bolag jobbar på det viset. De tar fram en produkt de tror på och utvecklar den tillsammans med kunderna. Microsoft är ett bra exempel.

På den engelska/amerikanska Wikipediasidan för riskkapital (Venture capital) finns en mycket utförlig beskrivning. https://lnkd.in/eZ2BJVz

Den svenska Wikipediasidan för riskkapital är mycket blek i jämförelse. https://lnkd.in/eufcefm

Här är mitt förslag på lista på de olika typerna.

Såddkapital (Seed Founding)

Startkapital (Start-up capital)

Tillväxtkapital (Growth Capital)

Rörelsekapital (Working Capital)

Expansionskapital (Expansion Capital)

Likviditets finansiering(Bridge funding)

Rekonstruktions kapital(Turn Around kapital)

Kapital vid en Börsintroduktion (Initial Public Offering kapital)

Vad är ditt förslag?

Kanske kan vi tillsammans utveckla nuvarande på Wikipedia.